01/03/2018
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển TDT đã trở thành thành viên của Hiệp hội Dệt May - Ngôi nhà chung của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
24/02/2018
Năm 2018 sẽ là năm ngành dệt may có nhiều triển vọng, mức tăng trưởng của ngành có thể vẫn duy trì ở 2 con số.